Zorg in het nieuws

Sterk leiderschap is de belangrijkste succesfactor voor kwaliteit in een verpleeghuis. Die conclusie trekt bureau KPMG in een onderzoek naar het verband tussen de ervaren kwaliteit en de bedrijfsvoering, organisatiecultuur en organisatiestructuur.

Lees verder:

https://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2017/8/Leiderschap-belangrijks...

Categorie:

In hoeverre hebben verpleeghuisbewoners ‘eigen regie’, en zijn ze daar blij mee? Dat onderzocht antropologe Susanne van den Buuse voor haar promotieonderzoek. ‘Niet iedereen wil dingen zelf doen of beslissen’, zegt Buuse in een interview met het Tijdschrift voor Verzorgenden (TvV).

Lees verder:

https://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2017/8/Eigen-regie-in-de-zorg-...

Categorie:

LOC Zeggenschap in zorg heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzocht hoe cliënten eigenaar moeten worden van hun zorgleefplan. De hoofdconclusie is dat cliënten vooral eigenaar zijn van hun eigen leven. Dat is belangrijker dan eigenaar zijn van het zorgleefplan.

Lees verder:

http://www.gastvrijezorg.nl/mens-gedrag/artikel/2016/3/zorgleefplan-hulp...

Categorie:

De controle op het medicijngebruik van 65-plussers faalt nog steeds. Ouderen maken zelden gebruik van de jaarlijkse medicatiebeoordeling.

Lees verder:

http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/onvoldoende-controle-op-medicijnge...

Categorie:

Twintig procent van de huidige 70-plussers woont graag in een verzorgingshuis, blijkt uit een evaluatie van het All-inclusive experiment.

Lees verder:

http://www.zorgvisie.nl/Huisvesting/Verdieping/2015/9/Een-op-de-vijf-oud...

Categorie: