Vrienden van het Twiskehuis

De cliëntenraad heeft in overleg met het management besloten om de stichting Vrienden van het Twiskehuis nieuw leven in te blazen. Het stichtingsbestuur is vernieuwd en gecompleteerd. De statuten zijn aangepast en een beleidsplan is ontwikkeld. Het bedrijfsleven en particulieren in de regio, wordt de mogelijkheid geboden om de stichting op verschillende manieren te sponsoren. Om giften en schenkingen fiscaal aantrekkelijk te maken, heeft het Ministerie van Financiën voor de stichting Vrienden van het Twiskehuis een z.g. Anbi-verklaring afgegeven.

Inmiddels beschikt de stichting Vrienden van het Twiskehuis over een eigen website
vrienden van het twiskehuis