Communicatie

De cliëntenraad streeft naar een verdere verbetering van de communicatie naar de bewoners, familie en mantelzorgers omtrent de werkzaamheden van de cliëntenraad en de positie van de bewoners m.b.t. hun medezeggenschap. Deze website zal daar een belangrijke rol in gaan spelen.

Normaliter wordt er tweemaal een bewonersbijeenkomst door de cliëntenraad georganiseerd en eenmaal een familiebijeenkomst door de locatiemanager. Wij hopen dat u tijdens deze bijeenkomst uw ervaringen en op- en aanmerkingen wilt vertellen, zodat wij deze kunnen gebruiken bij ons overleg met de locatiemanager en op die manier tot verbeteringen kunnen komen.

Tevens zal iedere eerste vrijdag van de maand door een wisselend lid van de cliëntenraad tijdens de koffie aan een ieder gevraagd worden of alles naar wens verloopt en wat de eventuele klachten zijn. Overigens heeft u voor dringende zaken altijd de mogelijkheid om rechtstreeks naar een lid van de cliëntenraad te stappen en een eventueel probleem aan te kaarten. Wij zijn u dan gaarne behulpzaam bij het zoeken naar een oplossing.

Heeft u als bewoner zelf ideeën of suggesties dan bent u van harte welkom en vernemen wij dit graag van u.