Vertegenwoordiging

Regionale clientenraad

De cliëntenraad van het Twiskehuis is vertegenwoordigd in de regionale cliëntenraad door de voorzitter. De regionale cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers per lokale cliëntenraad van het Eduard Douwes Dekkerhuis, het Korthagenhuis, het Henriette Roland Holsthuis, De Kimme en de Thuiszorg.

De functie van de regionale cliëntenraad is, die zaken te bespreken welke het belang van het lokale verzorgingstehuis overstijgen, en derhalve voor alle lokale EZA verzorgingstehuizen van belang zijn.

De regionale cliëntenraad heeft eenmaal per maand een vergadering, waarbij om de maand overleg plaatsvindt met van de directeur van het Evean regio Amsterdam.