Persoonlijk contact

De cliëntenraad fungeert als spreekbuis van de bewoners. Uiteraard zitten er in de cliëntenraad een aantal bewoners. Voorts wordt er twee keer per jaar bewoners-overleg gehouden waarin bewoners en contactpersonen over hun ervaringen kunnen praten en eventuele problemen naar voren kunnen brengen. Het voorzitterschap van deze bijeenkomsten ligt bij de cliëntenraad.

Een keer per jaar wordt er familie overleg georganiseerd, waarbij de familieleden van de bewoners de gelegenheid krijgen om vragen te stellen en eventuele problemen of ervaringen naar voren te brengen. Het voorzitterschap van dit overleg ligt bij de locatiemanager.

Voorts wordt er eenmaal per maand door een wisselend lid van de cliëntenraad tijdens de ochtendkoffie aan alle aanwezigen individueel gevraagd of alles naar wens verloopt en of er eventueel zaken zijn die veranderingen behoeven.

Daarnaast is het altijd mogelijk voor bewoners of familieleden om een van de leden van de cliëntenraad individueel te benaderen. Uiteraard worden alle contacten vertrouwelijk behandeld en indien mogelijk en gewenst anoniem gehouden.