Doelstellingen website

Doelstellingen van deze website:

De primaire doelstelling van deze website is informatie te verstrekken over de werkzaamheden en lopende zaken van de cliëntenraad. Tevens is informatie opgenomen over activiteiten en ontwikkelingen binnen het Twiskehuis. Deze informatie is bedoeld voor bewoners, hun familieleden, contactpersonen, buurtbewoners en mantelzorgers.

Ook voor personeel en vrijwilligers beoogt deze website een informatiebron te zijn.

Tevens wordt via deze website informatie gegeven naar personen, instellingen en bedrijven die bereid zijn tot sponsoring van de Stichting Vrienden van het Twiskehuis.

Voorts wordt met deze website informatie gegeven over algemene zaken welke voor de bovengenoemde groepen interessant kan zijn zoals wettelijke en maatschappelijke veranderingen en nieuwsberichten.

Aangezien de meeste bewoners van het Twiskehuis afkomstig zijn uit Tuindorp- Oostzaan en directe omgeving zijn in het Historisch Archief een aantal links opgenomen naar instellingen en instanties die interessante artikelen of fotomateriaal publiceren over Tuindorp Oostzaan.

Doel: In samenwerking met het Evean een zo prettig mogelijke woon- en leefomgeving te creëren voor de bewoners van het Twiskehuis en de oudere buurtbewoners die gebruik maken van de faciliteiten van het Twiskehuis.