Copyright

Copyright © 2010-2017 Cliëntenraad Twiskehuis. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de tekst, het ontwerp of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de Cliëntenraad worden hergebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden verzonden via het contactformulier van de website.