Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Een commissie van vertrouwenslieden is een commissie die bemiddelt bij geschillen tussen zorgaanbieders en cliëntenraden en zonodig een bindende uitspraak doet.

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen geeft aan in welke gevallen een commissie van vertrouwenslieden ingeschakeld kan of moet worden. Een instelling kan zelf een dergelijke commissie in het leven roepen, maar zich ook aansluiten bij de Landelijke commissie.

Het voordeel van de Landelijke commissie van vertrouwenslieden (LCvV) is, dat deze meer zaken voorgelegd krijgt dan een commissie van één instelling en daardoor meer ervaring opbouwt.

Inschakelen van de LCvV

Om te voorkomen dat elke zorginstelling een eigen commissie van vertrouwenslieden moet instellen, hebben

LOC en ActiZ, LSR, VraagRaak, VGN, GGZ NL en NVZ een Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) in het leven geroepen.

Cliëntenraden en directies kunnen een beroep doen op de LCvV. Cliëntenraden uit verzorgingshuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg die een beroep willen doen op de LCvV kunnen daarbij ondersteuning krijgen van LOC. Voor cliëntenraden die lid zijn van LOC is dit gratis (niet-leden betalen € 100 per uur).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met telefoon: (030) 284 32 20, e-mail: vraagbaak@loc.nl

Het is raadzaam dat zorgaanbieder en cliëntenraad in een besluit schriftelijk vastleggen dat in geval van een eventueel conflict, de LCvV wordt ingeschakeld.

Bron: LOC