Buurtfunctie

Alle zorgdiensten, faciliteiten en activiteiten in het Twiskehuis zijn ook toegankelijk voor ouderen uit de buurt.

Visie Evean

Evean zal als maatschappelijk ondernemer - dienen te participeren in de woonservicewijken. De kosten hiervan zullen echter in principe niet hoger mogen zijn dan de opbrengsten, tenzij er sprake is van een evident strategisch belang.
Het is primair de taak van de locatiemanager om de eigen locatie stevig te positioneren in de wijk. De omvang van deze wijken zullen in kaart worden gebracht. Zowel het naar buiten treden als de buurtbewoner gebruik te laten maken van de interne voorzieningen, zijn hierbij van belang.
Tevens zal iedere locatie, naast de reguliere doelgroepen, zich moeten richten op een onderscheidende doelgroep of functie, teneinde de marktpositie en exploitatie te verstevigen.

Bron: Jaarplan 2010 EZA