De directie van Evean Twiskehuis is krachtens de WMCZ gehouden om een onafhankelijke Cliëntenraad in te stellen. De belangrijkste taak van de Cliëntenraad is om de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de bewoners te bewaken.

Tevens is zij de spreekbuis van de bewoners. Dit doet zij door nauwe contacten  te onderhouden met alle bewoners en de ontwikkelingen binnen en buiten de instelling te volgen. Op basis van deze informatie geeft zij de directie zowel gevraagd als ongevraagd advies.

De cliëntenraad heeft o.a. adviesrecht over alle zaken die het welzijn of gezondheid van de bewoners betreffen en als er organisatieveranderingen zijn of als er nieuwe managers worden aangesteld.

Vacatures

Momenteel bestaan in de cliëntenraad een klein aantal vacatures. Wij zijn daarom op zoek naar gemotiveerde mensen (bij voorkeur kinderen of contactpersonen van de bewoners) maar ook andere kandidaten met belangstelling en liefst ervaring in de zorg zijn van harte welkom. Wilt u wat meer informatie of een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden, neemt u dan even contact op met George Moses.
Emailadres gjm@dyn.nl of Mob.0653-794094.
U bent van harte welkom!

Door middel van deze website willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen en buiten het Twiskehuis.

Mocht u ideeën hebben of voorstellen voor verbetering van deze website dan horen wij het graag van u!

Doelstellingen van deze website:

De primaire doelstelling van deze website is informatie te verstrekken over de werkzaamheden en lopende zaken van de cliëntenraad. Tevens is informatie opgenomen over activiteiten en ontwikkelingen binnen het Twiskehuis. Deze informatie is bedoeld voor bewoners, hun familieleden, contactpersonen, buurtbewoners en mantelzorgers.

Ook voor personeel en vrijwilligers beoogt deze website een informatiebron te zijn.

Tevens wordt via deze website informatie gegeven naar personen, instellingen en bedrijven die bereid zijn tot sponsoring van de Stichting Vrienden van het Twiskehuis.

Voorts wordt met deze website informatie gegeven over algemene zaken welke voor de bovengenoemde groepen interessant kan zijn zoals wettelijke en maatschappelijke veranderingen en nieuwsberichten.

Aangezien de meeste bewoners van het Twiskehuis afkomstig zijn uit Tuindorp- Oostzaan en directe omgeving zijn in het Historisch Archief een aantal links opgenomen naar instellingen en instanties die interessante artikelen of fotomateriaal publiceren over Tuindorp Oostzaan.

Doel: In samenwerking met het Evean een zo prettig mogelijke woon- en leefomgeving te creëren voor de bewoners van het Twiskehuis en de oudere buurtbewoners die gebruik maken van de faciliteiten van het Twiskehuis.

Evean Twiskehuis biedt zowel de eigen bewoners als zelfstandig wonende ouderen uit de wijk een breed zorg- en dienstenpakket aan. Management, zorgverleners, activiteitenbegeleiders, overige medewerkers en natuurlijk alle vrijwilligers, bieden de zorg die de ouderen nodig hebben.

Goede kwaliteit zorg

Uit een onderzoek dat de Stichting Cliënt en Kwaliteit in opdracht van Evean Twiskehuis heeft uitgevoerd, blijkt dat het verzorgingshuis boven het landelijke gemiddelde scoort. Het onderzoek is gebaseerd op de ervaringen van de bewoners en hun contactpersonen.

Locatie

Evean Twiskehuis
Watermanstraat 2
1033 AN Amsterdam
Tel.: 020-6312222